Vindkraften i samhället - Vindvals lägesrapport 2016

Årsskriften följer kortfattat upp forskning som tagits fram inom Vindval till och med 2015.

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-8744-9.

Länk: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8744-9.pdf?pid=17194

2016-01, Naturvårdsverket, Energimyndigheten (Vindval)

Vindkraft och miljö - Vindvals lägesrapport 2015

Årsskriften följer kortfattat upp forskning som tagits fram inom Vindval till och med 2014.

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-8729-6.

Länk: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8729-6.pdf?pid=14493

2015-01, Naturvårdsverket, Energimyndigheten (Vindval)

Vindkraftens påverkan på människors intressen

Bygger på syntesrapporten ”Vindkraftens påverkan på människors intressen”

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-8657-2.

Länk: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8657-2.pdf?pid=8331

2013-05, Naturvårdsverket, Energimyndigheten (Vindval)

Vindkraftens påverkan på landlevande däggdjur

Bygger på syntesrapporten "Vindkraftens påverkan på landlevande däggdjur".

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-8659-6.

Länk: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8659-6.pdf?pid=8333

2013-05, Naturvårdsverket, Energimyndigheten (Vindval)

Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

Bygger på syntesrapporten "Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss”

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-8658-9.

Länk: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8658-9.pdf?pid=8332

2013-05, Naturvårdsverket, Energimyndigheten (Vindval)

Nu vet vi det här! Vindkraftens miljöpåverkan, resultat från forskning 2005-2009 inom Vindval

ISBN:978-91-620-8469-1

Länk: www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/Documents/publikationer/978-91-620-8469-1.pdf

2010-03, Naturvårdsverket, Energimyndigheten (Vindval)

Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss

Rapport 6467

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN: 978-91-620-6467-9.

Länk: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6467-9.pdf?pid=3775

2011-11, Naturvårdsverket, Energimyndigheten (Vindval)

Vindkraftens påverkan på människors intressen

Rapport 6497

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6497-6.

Länk: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6497-6.pdf?pid=3805

2012-05, Naturvårdsverket, Energimyndigheten (Vindval)

Vindkraftens effekter på landlevande däggdjur

Rapport 6499

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6499-0.

Länk: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6499-0.pdf?pid=3807

2012-06, Naturvårdsverket, Energimyndigheten (Vindval)

Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter

Länk: www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-vindkraft/infra-lagfrekv-vindkraftverk-slutrap-rev20111128.pdf

2011-11, Naturvårdsverket, Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin

[Engelska] Wind Turbines and Health: A Critical Review of the Scientific Literature

Länk: http://journals.lww.com/joem/Abstract/2014/11000/Wind_Turbines_and_Health__A_Critical_Review_of_the.9.aspx

2014-11, Department of Biological Engineering of Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Människors upplevelser av ljud från vindkraftverk

Rapport 5956

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN: 978-91-620-5956-9.

Länk: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5956-9.pdf?pid=3554

2009-05, Naturvårdsverket, Energimyndigheten (Vindval)

Vindkraften och kulturmiljö

Rapport 6541

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6541-6.

Länk: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6541-6.pdf?pid=7407

2013-03, Naturvårdsverket, Energimyndigheten

Kraftproduktion och miljöopinion

Rapport 6571

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6571-3.

Länk: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6571-3.pdf?pid=8341

2013-05, Naturvårdsverket, Energimyndigheten

Rapport ”Arbetskraft, kompetenser och faciliteter för storskaligt vindbruk” 

Slutrapport. Energimyndighetens projektnummer: 32419-1, diarienummer: 2009-002313.

Länk: www.havsnas.se/vindkraft/Projektet%20Arbetskraft,kompetenser%20och%20faciliteter%20f%C3%B6r%20storskaligt%20vindbruk.pdf

2011-02, Energimyndigheten, Strömsunds kommun

Arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft 

Studie av SSVAB etablering i Mörttjärnberget. Energimyndighetens projektnummer 39336-1

Länk: Arbetskraftforsorjning och sysselsattningseffekter vid etablering av vindkraft Morttjarnbergets vindpark.pdf

2014-12, Energimyndigheten, Strömsunds kommun

Arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft

Studie av Enercons och Svevinds etablering i Skogberget. Slutrapport 2015-05-20.

Länk: www.vindkraftcentrum.se/images/studie_skogberget.pdf

2015-05, Energimyndigheten, Strömsunds kommun

Sammanställning över sysselsättnings och regionala effekter vid byggandet av Glötesvålens vindkraftpark

Länk: www.vindkraftcentrum.se/images/glotesvalen_sammanstallning2.pdf

2015-05, Energimyndigheten, Härjedalens kommun, Vindkraftcentrum.se

Vindkraft i sikte – Hur påverkas fastighetspriserna vid etablering av vindkraft?

Länk: www.natverketforvindbruk.se/Global/Aktiviteter/Projekt/Vindkraft_p%c3%a5verkan_fastighetspris_rapport.pdf

2010-09, Svensk Vindenergi

Flyttande små- och sjöfåglar

Rapport 5568

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 91-620-5568-2.

Länk: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5568-2.pdf?pid=3188

2006-05, Naturvårdsverket, Energimyndigheten

Fågelundersökning vid Storruns vindkraftanläggning, Jämtland

Rapport 6574

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6574-4.

Länk: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6574-4.pdf?pid=8508

2013-08, Naturvårdsverket, Energimyndigheten

Betydelsen av kungsörnars hemområden, biotopval och rörelser för vindkraftsetablering

Rapport 6589

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6589-8.

Länk: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6589-8.pdf?pid=9842

2013-10, Naturvårdsverket, Energimyndigheten (Vindval)

Renar och vindkraft

Rapport 6564

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6564-5.

Länk: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6564-5.pdf?pid=8056

2013-05, Naturvårdsverket, Energimyndigheten (Vindval)

Ljud från vindkraft – utredning inför Naturvårdsverkets allmänna råd

Elforsk rapport 06:92

Länk: www.elforsk.se/Rapporter/?download=report&rid=06_02_

2006-03, Energimyndigheten, Elforsk


Ljud från vindkraft

Reviderad utgåva av rapport 6241

Länk: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/miljosamverkanvastragotaland/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20rapporter/H%C3%A4lsoskydd/Buller/Verktygsl%C3%A5dor/Vindkraft/ljud-fran-vindkraftverk-nv-rapport.pdf

2010-04, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Boverket

Ljudemission och ljudutbredning för vindkraftverk i skogsterräng

Elforsk rapport 09:22

Länk: www.elforsk.se/Global/Vindforsk/Rapporter%20fran%20Vindforsk%20II/09_22_rapport_medbilagor.pdf

2009-05,Vindforsk, Energimyndigheten, Elforsk

Mätning och beräkning av ljud från vindkraft

Länk: www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-vindkraft/matning-berakning-vindkraftljud-20130610.pdf

2013-06, Naturvårdsverket

Arbetsmiljö och säkerhet vid vindkraftverk

Länk: Arbetsmiljö och säkerhet vid vindkraftverk_20140131.pdf

2014-01, Energimyndigheten

Vindkraft och säkerhet, utlåtande

Länk: Vindkraft-och-säkerhet-utlåtande-från-Energimyndigheten.pdf

2014-01, Energimyndigheten

Regeringsbeslut, Framställningar i fråga om Sveriges implementering av maskindirektivet och vindkraften

Länk: Regeringsbeslut-ang.-maskindirektivet.pdf

2011-03, Näringsdepartementet

[Engelska] Recommendations for risk assessments of ice throw and blade failure in Ontario

Länk: Recommendations for risk assessments of ice throw and blade failure in Ontario.pdf

2007-03, Garrad Hassan

Publikationer från:

Populärvetenskapliga broschyrer

Syntesrapporter

Samhället och människors intressen

Fåglar och däggdjur

Ljud från vindkraftverk

Säkerhet och risker

Fakta & forskning om vindkraft

Vindkraft är det snabbast växande energislaget av alla. Som vid alla infrastrukturprojekt finns en naturlig debatt kring fördelar och nackdelar. Den är både nyttig och välbehövlig. Det krävs dock ett objektivt informationsunderlag för att nå en konstruktiv diskussion väl förankrad i verkligheten.


Exempelvis är tillståndsprövningar för vindkraftanläggningar långa och komplexa processer där aktörer med skiftande kunskap och erfarenheter möts på olika plan. För utomstående kan det många gångar vara svårt att särskilja konkreta fakta från underlag fabricerade enkom för att tjäna specifika syften. Krav på vetenskaplig saklighet bör alltid ställas på såväl traditionella som sociala medier. 


Här intill presenteras ett urval av oberoende vetenskapliga publikationer, riktlinjer, beslut och fakta vilka kan tjäna som kvalitativa underlag vid efterforskning eller diskussion. 

J

Klimatförändring 2013 - Den naturvetenskapliga grunden

Rapport 6592

Sammanfattning för beslutsfattare, svensk översättning. ISBN 978-91-620-6592-8.

Länk: www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&pid=10117&downloadUrl=/Documents/publikationer6400/978-91-620-6592-8.pdf

2013-11, Naturvårdsverket, IPCC

Effekter, anpassningar och sårbarhet

Klimatologi nr 7 2014. ISSN: 1654-2258

Länk: www.smhi.se/polopoly_fs/1.79992!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/SMHI-klimatologi-nr7-2014-FNs-klimatpanel-effekter-anpassning-och-sarbarhet-sammanfattning-for-beslutsfattare.pdf

2013-11, SMHI, Naturvårdsverket

Klimatets förändringar globalt och dess indirekta påverkan på Sverige

Länk: www.lansstyrelsen.se/gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/Klimatets_forandringar_globalt_och_dess_indirekta_paverkan_pa_Sverige.pdf

2014, Länsstyrelsen Gävleborg

Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995–2009

Miljöräkenskaper. MIR 2014:2. ISSN 1654-6822 (Online)

Länk: http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/MI1301_1995I09_BR_MI71BR1402.pdf

2014-09, SCB

Living Planet Report 2014

WWF - Living Planet Report 2014 - Sammanfattning.

Länk: www.wwf.se/source.php/1580065/Living_Planet_Report_2014_Svensk_sammanfattning_20141030.pdf

2014-09, IEA

[Engelska] Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change

Länk: http://mitigation2014.org

2014, IPCC

[Engelska] World Energy Outlook 2015 - Executive summary

OECD/IEA, 2015.

Länk: www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2015SUM.pdf

2015-11, IEA

[Engelska] Energy and Climate Change - World Energy Outlook Special Report

OECD/IEA, 2015.

Länk: www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015SpecialReportonEnergyandClimateChange.pdf

2015-06, IEA

Klimat

Vi ser förnyelsebar energi som en ofrånkomlig del av ett hållbart samhälle. En bred förståelse är nödvändig för att genomföra denna utveckling och det är därför viktigt att förstå varför andelen förnyelsebar energi måste öka.


Här intill presenteras ett urval av oberoende vetenskapliga publikationer kring den klimatpåverkan som vi alla bär ansvar för.


SMHI är svensk kontaktpunkt (Focal Point) för FNs klimatpanel (IPCC). Mer information kan nås via: www.smhi.se/ipcc


Klimatanpassningsportalen är ett samarbete mellan 17 myndigheter och drivs av SMHI. Mer information kan nås via: www.klimatanpassning.se

Vindkraftshandboken

Rapport 6564

ISBN 978-91-86045-28-9.

Länk: www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2013/vindkraftshandboken.pdf

2009-01, Boverket

Fakta om vindkraft

Rapport från Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)

Länk: swptc-fakta-om-vindkraft.pdf

2012, Chalmers Tekniska Högskola

Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2013:9

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten.

Länk: www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS_2013_9.pdf

2013-04, Transportstyrelsen

[Engelska] Environmental Product Declaration - Onshore wind power plant employing SWT-3.2-113

Länk: www.energy.siemens.com/hq/pool/hq/power-generation/renewables/wind-power/pictures/epd/siemens-environmental-product-declaration-epd-SWT-32.pdf

2014, Siemens

Övrigt

På väg mot ett förnybart elsystem – möjligheter till 2030

Länk: www.vindkraftsbranschen.se/wp-content/uploads/2013/03/P%C3%A5-v%C3%A4g-mot-ett-f%C3%B6rnybart-elsystem-m%C3%B6jligh...2.pdf

2013-03, Svensk Vindenergi

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

Länk: http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:657544/FULLTEXT01.pdf

2013-10, KTH

El från nya och framtida anläggningar 2014

Elforsk rapport 14:40

Länk: www.elforsk.se/Programomraden/El--Varme/Rapporter/?download=report&rid=14_40_

2014-10, Elforsk

Förnybar el och utlandsförbindelser

Proj no: 5469334000

Länk: www.vindkraftsbranschen.se/wp-content/uploads/2014/12/Förnybar-el-och-utlandsförbindelser-2014-12-16_final.pdf

2014-12, Sweco

Elsystem

Energiläget 2015

ET2015:08

Länk: www.energimyndigheten.se/contentassets/50a0c7046ce54aa88e0151796950ba0a/energilaget-2015_webb.pdf

2015-10, Energimyndigheten

Vindkraftstatistik 2014 - Marknadsstatistik och trender

ISSN 1403-1892

Länk: https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=3063

2015-02, Energimyndigheten

Driftuppföljning vindkraftverk 2014

Årsrapport 2014, > 50 kW

Länk: http://vindstat.com/files/Årsrapport-2014.pdf

2015, Vindstat

Statistik