Rickard Karlqvist, VD

Jesper Berg, projektledare

+46(0)70 514 89 63

Postadress:


Kabeko Kraft AB

Box 15025

750 15 Uppsala

E-post:
+46 (0)70 788 35 66

Erik Kolbäck, markägarkontakt

+46(0)70 234 08 63