Rickard Karlqvist, verkställande direktör

Postadress:


Kabeko Kraft AB

Box 15025

750 15 Uppsala

E-postadress:
+46 (0)70 788 35 66

Mats Gyllklint, upphandling, byggnation

+46 (0)72 565 59 90

Glenn Pettersson, elnät

+46 (0)70 666 70 88

Jesper Berg, tillstånd

+46 (0)70 514 89 63

Erik Kolbäck, avtal

+46 (0)70 234 08 63