Kabeko Kraft arbetar efter att utveckla vindkraftsprojekt i de absolut bästa vindlägena. Verksamheten startade 2008 med grundläggande förstudier för ett femtiotal potentiella projektområden inom tio kommuner i Norrland. Arbetet resulterade i fem projekt i Kramfors och Sollefteå kommuner där förutsättningarna för vindkraft bedömdes vara exceptionellt goda. Vindmätningen påbörjas 2010 och den kommer fortsätta tills vindkraften har satts driftsättning av vindkraftparkerna. 

 

Kabeko Kraft leder projekteringsarbetet och projekten ägas av våra dotterbolag, där Kabeko etapp 1 AB är tillståndsinnehavare för Knäsjöberget, Sörlidberget och Vitberget och där Ådalen Vindkraft är tillståndsinnehavare för Storhöjden.

 

Kabeko Kraft har tidigare tagit fram och utvecklat vindkraftsprojektet Rödstahöjden med sex vindkraftverk i Sollefteå kommun, Rammeldalsberget med sex vindkraftverk i Kramfors kommun och Stormon med fem vindkraftverk i Härnösands kommun. Vindkraftparkerna byggdes och togs i drift mellan 2015 och 2016.