Kabeko Kraft arbetar med att utveckla vindkraftprojekt i de absolut bästa vindlägena. Bolaget startade år 2008 och har sedan dess systematiskt analyserat möjligheten för vindkraftparker inom tio kommuner i mellersta Norrland. Målet har varit att identifiera områden med särskilt goda vindförhållanden och få motstående intressen. Många projekt har avvecklats pga att de inte nått upp till våra höga krav.

Kabeko Krafts långsiktiga målsättning är att bli en mindre oberoende energiproducent av förnyelsebar energi.

Bolaget är moderbolag i en koncern som arbetar med utveckling projektområden i Kramfors och Sollefteå kommun.

Kabeko Kraft har tidigare tagit fram och utvecklat vindkraftsprojekten Rödstahöjden, Stormon och Rammeldalsberget som alla byggdes under

KABEKO VINDKRAFT AB

KABEKO KRAFT AB

SÖRLIDBERGET VINDKRAFT AB

VITBERGET

VINDKRAFT AB

ÅDALEN

VINDKRAFT AB

KABEKO ETAPP 2 AB

Kabeko Kraft har tidigare tagit fram och utvecklat vindkraftsprojekten Rödstahöjden med sex vindkraftverk, Rammeldalsberget med sex vindkraftverk och Stormon med fem vindkraftverk. Vindkraftsparkerna byggdes och togs i drift mellan 2013 och 2015. 

Rödstahöjden vindkraftspark ägs idag av Eskilstuna kommun och Finja Betong, Rammeldalsberget vindkraftspark ägs av John Laing Group plc och Stormon vindkraftspark ägs av BayWa r.e.