Knäsjöberget            

Antal vindkraftverk

10

30

22

16

25/16

Sörlidberget              

Stormyrhöjden              

Elnät

Vindkraftsparkerna kommer att anslutas mot stamnätet (400 kV) vid en ny stamnätsstation som kommer att byggas söder om Långsele.

Från stamnätetsstationen kommer parkerna att anslutas genom fyra 130 kV-ledningar. Tre av dessa har erhållit tillstånd för nätkoncession för linje. Den fjärde sträckan som kommer att ansluta Storhöjden är under pågående prövning hos Energimarknadsinspektionen.

Status

Tillstånd

Tillstånd

Tillstånd

Pågående prövning...

Tillstånd/Pågående prövning...