Vindkraftprojekt Sörlidberget

Just nu pågår en prövning av en ändring av det gällande tillståndet. Ändringen som prövas avser en minskning med 2 vindkraftverk till totalt 20 och samtidig höjning av totalhöjden till 230 meter. Ändringen skulle möjliggöra att en effektivare vindkraftspark kan byggas, med färre vindkraftverk som samtidigt skulle kunna producera mer förnybar elkraft jämfört med vad som är möjligt inom ramarna för idag gällande tillstånd. Om ändringen beviljas är Kabekos målsättning att bygga upp till 20 vindkraftverk med generatorstorlek kring 6 MW per vindkraftverk.

Byggstart planeras till 2022. Sörlidberget kommer att byggas ungefär samtidigt med vindkraftsparkerna Knäsjöberget och Vitberget, och även där är Kabeko etapp 1 tillståndsinnehavare och verksamhetsutövare. Samtidig byggstart planeras även för Storhöjden där Ådalen Vindkraft är tillståndsinnehavare och verksamhetsutövare. Idrifttagning av Sörlidberget förväntas ske i slutet av 2024.

I december meddelades ett ändringstillstånd med en minskning med 2 vindkraftverk till totalt 20 och samtidig höjning av totalhöjden från 21 till 230 meter. Ändringen möjliggöra att en effektivare vindkraftspark kan byggas, med färre vindkraftverk som samtidigt skulle kunna producera mer förnybar elkraft jämfört med vad som är möjligt inom ramarna för idag gällande tillstånd. Beslutet om ändringstillstånd har överklagats till mark- och miljödomstolen. Om ändringen beviljas är Kabekos målsättning att bygga upp till 20 vindkraftverk med generatorstorlek kring 6 MW per vindkraftverk, istället för 22 vindkraftverk med generatorstorlek kring 5 MW per vindkraftverk.

Byggstart planeras till 2022. Sörlidberget kommer att byggas ungefär samtidigt med vindkraftsparkerna Knäsjöberget och Vitberget, och även där är Kabeko etapp 1 tillståndsinnehavare och verksamhetsutövare. Samtidig byggstart planeras även för Storhöjden där Ådalen Vindkraft är tillståndsinnehavare och verksamhetsutövare. Drifttagning av Sörlidberget förväntas ske i slutet av 2024.